Zapytanie ofertowe – nowa drukarka do folii z możliwością montażu w linii (1 szt.)

Przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące zakupu fabrycznie nowej drukarki do folii z możliwością montażu w linii (1 szt.)

Zakup urządzeń stanowiący przedmiot niniejszego Zapytania jest elementem projektu pn.: „Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej do wytwarzania folii o grubości 0,006 mm, wraz z możliwością jej zadruku w jednym procesie produkcyjnym, co zwiększy poziom konkurencyjności Wnioskodawcy, gdyż pozwoli wprowadzić na rynek innowacyjne produkty wysokiej jakości, o ulepszonych właściwościach fizykochemicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” realizowane w ramach III Osi Priorytetowej „Konkurencyjność MŚP”.

Szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe