Rozwój spółki ERG S.A. – przegląd opcji strategicznych.

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] mając na uwadze planowany dalszy rozwój Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 17 maja 2018 r. podjął decyzję o przystąpieniu do przeglądu opcji strategicznych. Na obecnym etapie brane będą pod uwagę różne opcje strategiczne, w tym nabycie od Spółki pakietu akcji własnych Spółki lub zakup pakietu akcji Spółki od akcjonariuszy Spółki.

Zarząd ERG S.A. informuje, iż na obecnym etapie rozważane są różne opcje strategiczne, w tym poszukiwanie inwestora strategicznego (branżowego lub finansowego) jak i utrzymanie istniejącej rozproszonej struktury właścicielskiej, wskazanie ewentualnych celów akwizycyjnych, a także zawarcie aliansu strategicznego, dokonanie innej transakcji, jak również nie podjęcie żadnych działań.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji i nie ma pewności, czy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości. pewności, że takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości.

Komentarz Prezesa Zarządu ERG SA, Roberta Groborza

„Rok 2017 upłynął nam pod znakiem inwestycji związanych ze zwiększaniem mocy produkcyjnych. Uruchomiliśmy 2 nowe linie produkcyjne, w tym miesiącu ruszy kolejna. W mojej ocenie dobrze przygotowaliśmy spółkę do stabilnego wzrostu  zarówno na rynku krajowym, a tym bardziej na zagranicznym. Jednak szukamy możliwości bardziej dynamicznego rozwoju, szczególnie za granicami naszego kraju. Dlatego zdecydowaliśmy się na przegląd opcji strategicznych, który pozwoli nam znaleźć nowe sposoby na  rozwój. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze, ale główny cel jest jeden: wyraźne wzmocnienie procesu rozwoju spółki i jej rynkowego potencjału. Przegląd chcemy zakończyć w tym roku, a o jego efektach oczywiście poinformujemy.”