Obsługa języka Javascript musi być włączona by móc wyswietlać elementy Flash na tej stronie.

Wersja polska English version

Akcjonariat

Stan na: 26 września 2017

Akcjonariat według liczby głosów

Akcjonariat według liczby akcji

Struktura akcjonariatu Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Grzegorz Tajak 60,021 6.85% 6.85%
Metalskład Sp. z.o.o. * 54,849 6.26% 6.26%
Dariusz Purgał 172,034 19.64% 19.64%
ERG S.A. (w celu odsprzedaży) 106,174 12.12% 12.12%

* pośrednio posiadana ilość akcji emitenta przez osoby wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorujących