INNOWACJE I TECHNOLOGIE

INNOWACJE I TECHNOLOGIE

INWESTORZY

INWESTORZY

PRODUKTY

PRODUKTY

Aktualności:

  • Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] mając na uwadze planowany dalszy rozwój Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 17 maja 2018 r. podjął decyzję o przystąpieniu do przeglądu opcji strategicznych. Na obecnym etapie brane będą pod uwagę różne opcje strategiczne, w tym nabycie......

  • Dąbrowa Górnicza, 16 maja 2018 r. W I kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa ERG wypracowała przychody na poziomie 23,6 mln złotych w porównaniu do 22,3 mln złotych zanotowanych w porównywalnym okresie roku 2017. W omawianym okresie firma wygenerowała zysk netto w wysokości 792 tys. w porównaniu......

  • Dąbrowa Górnicza, 27 kwietnia 2018r. Rok 2017 był dla spółki ERG okresem intensywnych inwestycji zwiększających moce wytwórcze firmy o ponad 30%, wliczając w to linię produkcyjną, którą spółka uruchomi w ciągu kilku najbliższych tygodni. Jednocześnie spółka kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowym produktami foliowymi, sukcesywnie wprowadzając......