ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

54,00

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 54,00 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 17 stycznia 2018 (09:00:00)

ERG Spółka Akcyjna

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji na okaziciela ERG Spółka Akcyjna

W ramach podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą ERG S.A. w dniu 30 marca 2017 r. uchwał na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nadanego uchwałą nr 17 z dnia 30 marca 2017 r., w sprawie uruchomienia skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia, zaprasza się Inwestorów do składania ofert sprzedaży akcji na okaziciela ERG S.A. Określenie szczegółowych warunków skupu reguluje załączony poniżej dokument pn. "Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji na okaziciela ERG Spółka Akcyjna".

Niniejsze Zaproszenie zostało opublikowane również raportem bieżącym Spółki nr 17/2017 w dniu 30 marca 2017 r.

Szczegółowe dane w  nowościach.

Poczta korporacyjna