ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

58,40

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 58,40 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 6 grudnia 2017 (09:00:00)

ERG Spółka Akcyjna

Wzrost konkurencyjności ERG SA na rynku krajowym i międzynarodowym wskutek wdrożenia innowacji procesowej poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji opakowań kompostowalnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

  • Projekt: "Wzrost konkurencyjności ERG SA na rynku krajowym i międzynarodowym wskutek wdrożenia innowacji procesowej poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji opakowań kompostowalnych"
  • Beneficjent: ERG S.A.
  • Wartość całkowita projektu: 985 230,00 PLN
  • Wartość dofinansowania: 400 000,00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Poczta korporacyjna