ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

54,00

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 54,00 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 17 stycznia 2018 (09:00:00)

ERG Spółka Akcyjna

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B

W roku 2014 została  podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Optymalizacja działalności ERG SA i Partnerów dzięki automatyzacji procesów produkcyjnych, magazynowych i sprzedażowych” w ramach działanie 8.2 ”Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.  . Umowa zakłada dofinansowanie w wysokości  401 660,00 zł. Planowana wartość całkowitych kosztów związanych z realizacją projektu do końca 2015 roku ma wynieść : 705 774,00 zł (573 800,00 zł netto)

 

logoue2

Poczta korporacyjna