ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

54,00

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 54,00 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 17 stycznia 2018 (09:00:00)

ERG Spółka Akcyjna

Historia naszej spółki

Rok 1896   Powołanie spółki “Akcyjne Towarzystwo Elektryczność” z siedzibą w Warszawie i budową fabryki w Ząbkowicach. Pierwsza produkcja to: wapno chlorowane, soda kaustyczna, węgle sztuczne. Dobra koniunktura w Europie powoduje, że produkty Towarzystwa “Elektryczność” znane są niemal w całej Europie, firma odnosi sukcesy i przynosi znaczne zyski akcjonariuszom.

Rok 1945   Okres II wojny światowej to znaczna dewastacja fabryki i wstrzymanie produkcji, ale już 10 lutego 1945, kiedy trwa jeszcze wojna, ponownie uruchomiono produkcję.

Rok 1945-1949 Okres intensyfikacji produkcji, zmiana nazwy na Zakłady Elektrochemiczne “Ząbkowice” zmiana własności z prywatnej na państwową. Rozpoczęcie produkcji m.in. azydku sodu, wodoru sprężonego, chlorofenu, chlorku żelazowego, wody utlenionej farmaceutycznej.

Rok 1972   Włączenie zakładu do Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych i zmiana nazwy na Zakład Tworzyw Sztucznych “Erg-Ząbkowice”. Początek zmian w zakresie produkcji, w miejsce likwidowanej produkcji nieorganicznej, wprowadzenie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.

Rok 1980   Modernizacja i rozwój firmy w latach 80-tych sprawiły, że ZTS “Erg - Ząbkowice” stały się jednym z większych przetwórców tworzyw sztucznych w kraju.

Rok 1994   ZTS “Ząbkowice-Erg” zostaje przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

Rok 1994   Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem Systemu  Zapewnienia Jakości ISO 9000.

Rok 1995  Wniesienie akcji ZTS “Ząbkowice-Erg” S.A. do programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Rok 1996  Zmiana formy własnośći - przekształcenie w SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, wydanie akcji osobom uprawnionym.

Rok 1996  Uruchomienie linii do produkcji folii termokurczliwych cienkich do automatów obkurczających.

Rok 1999  Nadanie spółce certyfikatu ISO 9002:1994 przez Bureau Veritas Quality International.

Rok 2000  Zakłady Tworzyw Sztucznych “Ząbkowice-Erg” S.A. Stworzyły wydzielony Zakład Recyklingu i Regranulacji Tworzyw Sztucznych zajmujący się przetwarzaniem odpadów z tworzyw sztucznych z własnej produkcji jak również skupowanych z sieci handlowych i zakładów produkcyjnych.

Lata 2002-2003  Okres wykupywania akcjii spółki od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych przez prywatnych inwestorów.

Rok 2005  Akcje firmy zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz zadebiutowały na Warszawskej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Rok 2005  Oddanie do użytku nowoczesnej hali produkcyjno-magazynowej.

Rok 2006 Uruchomienie nowej linii produkcyjnej do rozdmuchu folii trójwarstwowej, wzmożone inwestycje na wydziale wyrobów wtryskowych.

Rok 2007 Następują zmiany w strukturze akcjonariatu spółki. Nowopowołany zarząd rozpoczyna proces restrukturyzacji spółki.

Rok 2007  Spółka rozbudowuje Grupę Kapitałowa o BIOERG - spółkę , która stała się prekursorem produkcji opakowań z tworzyw kompostowalnych w Polsce.

Rok 2008  Zmiana nazwy Spółki z ZTS “Ząbkowice-Erg” S.A. na ERG Spółka Akcyjna.

Rok 2008  Wymierne efekty rozpoczętej w 2007 restrukturyzacji - ERG S.A. osiąga najwyższy od momentu przekształcenia w spółkę publiczną wynik na działalności operacyjnej - 1,8 mln zł.

 

Poczta korporacyjna