ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

54,00

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 54,00 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 17 stycznia 2018 (09:00:00)

29 maja 2014

Zapytanie ofertowe - zasilanie formy

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę urządzenia do zasilania i sterowania systemem gorących kanałów formy wtryskowej obudowy akumulatora typu C,  z zasilaniem rozdzielacza wtrysków o mocy 4 kW,  z 3-7 dyszami:

 

1. Urządzenie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania  określone w odrębnej specyfikacji technicznej dostępnej u zamawiającego i przedstawianej na zapytanie oferenta.

2. Przedstawiona oferta powinna zawierać cenę całkowitą netto i brutto.

3. Planowany terminy realizacji : 30 czerwca 2014r.

4. Termin składania ofert upływa w dniu: 10 czerwca 2014 r.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cenowe. 

 

Poczta korporacyjna