ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

51,60

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 51,60 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 14 marca 2018 (09:00:00)

29 maja 2014

Zapytanie ofertowe - urządzenia dziurkujące

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę  2 urządzeń dziurkujących,  wykonujących otwory  w grodziach międzycelowych bloku akumulatora typu C,  w których wycinanie odbywa się za pomocą sprężonego powietrza i układu hydraulicznego (zdjęcia poglądowe - schemat grodzi bloku po wykonaniu otworów):

 

1. Urządzenie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania  określone w odrębnej specyfikacji technicznej dostępnej u zamawiającego i przedstawianej na zapytanie oferenta.

2. Przedstawiona oferta powinna zawierać cenę całkowitą netto i brutto.

3. Planowany terminy realizacji : 30 czerwca 2014r.

4. Termin składania ofert upływa w dniu: 10 czerwca 2014 r.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cenowe

Pliki do pobrania

Poczta korporacyjna