ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

51,60

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 51,60 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 14 marca 2018 (09:00:00)

15 maja 2014

Zapytanie Ofertowe - forma wtryskowa

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę formy wtryskowej do produkcji obudowy akumulatorowej typu C.

 

Zakup przedmiotowej formy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy: UDA-RPŚL.01.02.04-00-E34/09-00, w ramach dofinansowania realizacji projektu inwestycyjnego: „Wprowadzenie nowej oferty wyrobów oraz wzrost efektywności, wydajności i jakości produkcji w Spółce Akcyjnej ERG S.A. poprzez zakup nowoczesnych maszyn”.

 

1.          Forma stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania powinna mieć budowę szczękową,  napęd hydrauliczny oraz system grzanych kanałów wtryskowych. Szczegółowe wymagania techniczne zostały określone w odrębnej specyfikacji technicznej dostępnej u zamawiającego i przedstawianej na zapytanie oferenta.

2.          Przedstawiona oferta powinna zawierać cenę całkowitą netto i brutto.

3.          Planowany terminy realizacji tj. termin dostawy formy: 25 czerwca 2014r.

4.          Termin składania ofert upływa w dniu: 23 maja 2014 r.

5.          Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cenowe. 

Pliki do pobrania

Poczta korporacyjna