ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

54,00

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 54,00 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 17 stycznia 2018 (09:00:00)

10 października 2016

Wyniki konkursu - na zakup fabrycznie nowego urządzenia do perforacji folii (2 szt.).

Zgodnie z decyzją Komisji konkursowej z dnia 10.10.2016 r. informujemy, iż w konkursie ofert na zakup fabrycznie nowego  urządzenia do perforacji folii (2 szt.). Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zgodnie z decyzją Komisji konkursowej z dnia 10.10.2016 r. informujemy, iż w konkursie ofert na zakup fabrycznie nowego  urządzenia do perforacji folii (2 szt.).zwyciężyła firma MAM2 S.r.l. Zakup maszyn stanowiący przedmiot niniejszego Zapytania jest elementem projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii w celu wprowadzenia na rynek polski innowacyjnych produktów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Działania 3.2 „Innowacje w MŚP" realizowane w ramach III Osi Priorytetowej „Konkurencyjność MŚP".

Poczta korporacyjna