ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

51,60

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 51,60 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 14 marca 2018 (09:00:00)

16 grudnia 2010

Perspektywiczna inwestycja ERG S.A.

ERG SA podpisał przedwstępną umowę zakupu 51% udziałów spółki Fol-Plast SA z Czeladzi. Dzięki tej transakcji przychody Grupy Kapitałowej ERG w ciągu najbliższych 2-3 lat powinny wzrosnąć w granicach 30 mln złotych rocznie, a moce produkcyjne o 60%. Spółka wejdzie też na nowe rynki, obsługiwane dotychczas przez konkurenta.

Rozmowy trwały od kilku miesięcy i poprzedzone były wszechstronnymi analizami rynku. Pod uwagę była brana aktualna sytuacja konkurenta i branż, do których dostarcza swoje wyroby. – Przesądziło przeświadczenie, że dzięki tej transakcji wchodzimy w bardzo atrakcyjne nisze rynkowe, na których nie byliśmy dotychczas obecni.

Przede wszystkim do grupy dostawców na rynek budowlany oraz opakowań wielo-materiałowych. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż poprzez planowaną transakcję zwiększymy nasz potencjał produkcyjny i sprzedażowy o pond 60 % – podkreśla prezes Błasiak. Finalizacja zawartej w środę 15 grudnia, między spółkami warunkowej umowy zakupu większościowego pakietu akcji uzależniona jest od kilku czynników. – Przede wszystkim efektów rozmów z wierzycielami, rozwoju sprzedaży oraz poprawy wyników finansowych firmy. Jeżeli tak się stanie mamy zagwarantowane prawo pierwokupu pozostałych udziałów. Przy czym zakładamy, że w ciągu 2 – 3 lat możliwy jest powrót FOLPALST do wyników z przed 3 lat, czyli ponad 34 mln rocznej sprzedaży - wyjaśnia Błasiak.

FOL-PLAST S.A. z Czeladzi został utworzony w 1994 roku. Spółka od początku istnienia, poprzez swój profil produkcji, umiejscowiła się w branży przetwórców tworzyw sztucznych, specjalizujących się głównie w wytwarzaniu folii polietylenowych jedno i wielowarstwowych oraz w mniejszym stopniu w przetwarzaniu folii metodą zgrzewania i drukowania. Wyroby spółki znajdują szerokie zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu, głównie, jako materiały opakowaniowe, termokurczliwe, ochronne i inne. Kilka lat temu spółka rozpoczęła proces inwestycyjny, który jednak w kryzysowym 2009 roku spowodował poważne problemy w funkcjonowaniu spółki. Przed trzema laty spółka FOL-PLAST wykorzystując swój potencjał produkcyjny realizowała roczną sprzedaż na poziomie 30-35 mln zł i była w stanie wypracowywać rentowność EBITDA na poziomie 12-15 %.

ERG S.A. konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku producentów wyrobów foliowych. Po III kwartałach 2010 roku porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku, Grupa Kapitałowa ERG S.A. odnotowała ponad 39 procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, które wyniosły w tym okresie 39,45 mln zł.

ERG działa na rynku bardzo długo, ma dobrą, rozpoznawalną markę oraz stabilny portfel klientów będących liderami w swoich branżach.

Zgodnie z przyjętą na lata 2009-2011 strategią, spółka Erg konsekwentnie rozszerza asortyment oferowanych wyrobów, a także poszukuje ciekawych nisz rynkowych i rozwija w nich swoją działalność. Rozwój produktów, wprowadzanie nowych technologii, inwestycje w nowe instalacje i obszary rynku powinny w konsekwencji przełożyć się na dalszy wzrost Grupy i zwiększenie rentowności sprzedaży.

Poczta korporacyjna