ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

54,00

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 54,00 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 17 stycznia 2018 (09:00:00)

24 sierpnia 2016

Konkurs na zakup linii do wytłaczania z montażem (1 szt.), linii do wytłaczania pod perforację z montażem (1 szt.), urządzenia do regranulacji do linii do wytłaczania (1 szt.), urządzenia do regranulacji do linii pod perforację (1 szt.) - anulowanie

Niniejszym informujemy, iż konkurs ofert dotyczący zakupu fabrycznie nowej: linii do wytłaczania z montażem (1 szt.), linii do wytłaczania pod perforację z montażem (1 szt.), urządzenia do regranulacji do linii do wytłaczania (1 szt.), urządzenia do regranulacji do linii pod perforację (1 szt.) w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii w celu wprowadzenia na rynek polski innowacyjnych produktów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” realizowane w ramach III Osi Priorytetowej „Konkurencyjność MŚP” został anulowany. Powodem anulowania jest zmiana strategii biznesowej firmy ERG S.A.. W/w konkurs zostanie ponownie ogłoszony w najbliższym czasie.

Poczta korporacyjna