ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

51,60

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 51,60 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 14 marca 2018 (09:00:00)

4 sierpnia 2010

ERG S.A. wśród 57 spółek II etapu Konkursu Złota Strona Emitenta

Zakończył się I etap Konkursu Złota Strona Emitenta 2010, w którym wyłoniono rekordową liczbę 57 spółek giełdowych kwalifikujących się do II etapu Konkursu.

W I etapie Konkursu (1 lipca – 3 sierpnia) oceniono strony internetowe 522 polskich oraz zagranicznych spółek giełdowych, których akcje były notowane w dniu 1 lipca 2010 roku na GPW w Warszawie, także na rynku NewConnect. W tej części Konkursu zbadano osiem zagadnień na podstawie formularza zawierającego pytania zamknięte (tak/nie), którym przypisano określoną wagę punktową. Kryteria oceny w I etapie są szczegółowo opisane w regulaminie oraz na stronie: www.zse.seg.org.pl

Do II etapu Złotej Strony Emitenta 2010 zakwalifikowano rekordową liczbę 57 spółek giełdowych najwyżej punktowanych w I etapie Konkursu. Wysoki i wyrównany poziom zawartości merytorycznej witryn internetowych przyczynił się do wyłonienia większej liczby spółek niż przewidziano w regulaminie Konkursu.

„Czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu większej liczby spółek niż określa regulamin był zbliżony czas odpowiedzi na trzy zapytania fikcyjnego inwestora. Biorąc pod uwagę niewielkie różnice czasowe, które mogą wynikać z przyczyn technicznych w zakresie błędu pomiaru, zdecydowaliśmy zakwalifikować ex aequo kilka spółek w dwóch kategoriach konkursowych” – mówi Mirosław Kachniewski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Wyniki I etapu – spółki zakwalifikowane do II etapu Konkursu ZSE 2010 (w kolejności alfabetycznej):

Polskie spółki giełdowe nie należące do w/w indeksów:

Centrum Klima SA

EMC Instytut Medyczny SA

Energomontaż Północ SA

ERG SA

Fortis Bank SA

Getin Noble Bank SA

Internet Group SA

Intersport SA

Kredyt Inkaso SA

Macrologic SA

Magellan SA

Netmedia SA

PHS Hydrotor SA

Pragma Inkaso SA

Wandalex SA

Pełna lista spółek pod adresem zse.seg.org.pl

 

Poczta korporacyjna