ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

54,00

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 54,00 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 17 stycznia 2018 (09:00:00)

31 marca 2016

ERG SA- spółka wyraźnie zwiększyła rentowność w 2015r. Zarząd rozważa wydanie rekomendacji wypłaty pierwszej w historii dywidendy

Dąbrowa Górnicza, 21 marca 2016r. Grupa Kapitałowa ERG SA dzięki konsekwentnej realizacji strategii ogłoszonej w drugiej połowie 2015 r., wyraźnie poprawiła swoje wyniki finansowe w porównaniu do 2014r. Przychody w 2015 r. na poziomie skonsolidowanym wyniosły 86,9 mln PLN w porównaniu do 89,49 mln PLN w roku 2014, a nieznaczny spadek sprzedaży ogółem to efekt rezygnacji z obrotu energią na TGE.

Na poziomie wyniku netto Grupa wygenerowała w 2015r. 1,43 mln PLN zysku w porównaniu do 482 tys. PLN straty zanotowanej w roku 2014. Na poziomie operacyjnym ERG zanotował w 2015r. 1,77 mln PLN zysku w porównaniu do 93 tys. PLN straty w 2014r. Warto zauważyć, że w całym 2015r. Spółka zanotowała wzrost sprzedaży na eksport o prawie 50%. Biorąc pod uwagę wygenerowaną poprawę rentowność Zarząd ERG SA rozważa wydanie rekomendacji do wypłaty pierwszej w historii dywidendy.

Analizując strukturę przychodów narastająco za cały 2015r. to warto zauważyć, że w Grupie Kapitałowej wzrosły przychody ze sprzedaży produktów z poziomu 75 mln PLN w 2014r. do ponad 80 mln PLN w roku 2015, co oznacza poprawę o około 7%. Największy udział w strukturze przychodów wygenerowała sprzedaż foli m.in. dla klientów z sektora spożywczego, budowlanego i motoryzacyjnego (75,6 mln PLN co stanowi około 90% całej sprzedaży). Około 6% przychodów Spółka wygenerowała ze sprzedaży wyrobów wtryskowych, w tym głównie obudów akumulatorowych.

Warto także zauważyć, że Spółka zdecydowanie zwiększyła swój eksport. Głównym kierunkiem sprzedaży zagranicznej  są rynki wschodnie, a od 2015 roku również rynki Europy Środkowej i Zachodniej. Export stanowił w 2015r. ponad 10% udziału w całkowitej sprzedaży Spółki, a jego udział systematycznie wzrasta. W roku ubiegłym sprzedaż na eksport wygenerowała przychody na poziomie 9,4 mln PLN w porównaniu do 6,5 mln PLN w roku 2014.

Konsekwentnie realizujemy założenia naszej strategii ogłoszonej w ubiegłym roku. Jej główne cele to zdecydowane zwiększenie rentowności, wzrost sprzedaży na eksport i poszerzenie oferty produktowej o wyroby wysokomarżowe. Bazując na poprawie rentowności chcemy pierwszy raz w historii zarekomendować naszym akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysków za 2015r. W ciągu paru tygodni ogłosimy szczegóły naszych założeń w tym zakresie. Analizując nasz biznes to wyraźnie widać, że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji wymiernych celów strategii czyli zwiększenia rentowności EBIDTA do poziomu 10-11 proc., a rentowności netto do poziomu 4-5 proc. Będzie to na pewno efekt nowych inwestycji zakończonych w tym roku poszerzających nasze moce produkcyjne, a z drugiej strony nowych kontraktów dla Klientów głównie z Europy Zachodniej”- powiedział Robert Groborz, Prezes Zarządu ERG SA.

W roku 2015r. Spółka zainwestowała ponad 6 mln PLN złotych na zakup i wdrożenie 2 nowych linii produkcyjnych do wyrobu głównie nowych gatunków folii. Ich uruchomienie w połowie I kwartału 2016r. pozwoli na zdecydowane poszerzenie portfolio produktów a w efekcie na zwiększenie sprzedaży, które powinno być widoczne już w pierwszym kwartale 2016r. Warto także zaznaczyć, że nowe linie produkcyjne umożliwiły realizacje nowych zamówień dla klientów m.in. z Niemiec.

Spółka zakończyła także z sukcesem wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP. Dzięki tej inwestycji w nowoczesne rozwiązania IT Zarząd ERG SA uzyskał dodatkowe narzędzia analityczne oraz szybszy dostęp do informacji zarządczej, co przełoży się na zwiększenie reaktywności Spółki na czynniki zewnętrzne, poprawi kontrolę nad rezultatami działalności oraz zoptymalizuje opracowywanie planów sprzedażowych. Projekt był w 70% realizowany dzięki środkom uzyskanym z funduszy Unii Europejskiej.

Zarząd Spółki nadal aktywnie poszukuje nowych nisz rynkowych, zarówno w kraju jak i za granicą, następnie dopracowuje produkty tak aby spełniały one oczekiwania klientów. Pracuje także nad dalszą rozbudową możliwości produkcyjnych dzięki dofinansowaniu z UE. W ciągu ostatnich kilkunastu tygodni Spółka złożyła 3 wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich planów inwestycyjnych.

Dalsze plany Zarządu będą się skupiać na przyspieszeniu tempa realizacji podstawowych założeń strategii działalność na lata 2015-2017.

Poczta korporacyjna