ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

54,00

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 54,00 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 17 stycznia 2018 (09:00:00)

25 maja 2017

ERG SA – I kwartał 2017 pod znakiem wzrostu marży brutto i inwestycji

Dąbrowa Górnicza, 24 maja 2017r. Grupa Kapitałowa ERG SA zanotowała w I kwartale 2017r. porównywalny zysk netto do tego wypracowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych (897 tys. PLN w 2017r. w porównaniu do 904 tys. PLN w 2016r.). Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług wyniosły 22,33 mln zł, wobec 24,87 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.  Spadek sprzedaży to efekt realizowanego przez Zarząd Spółki planu związanego z ograniczaniem przychodów produktów niskomarżowych. Grupa zanotowała jednocześnie wzrost marży brutto o 4,5 pkt. procentowych na sprzedaży głównych produktów foliowych.

Porównując wynik I kwartału 2017 r. do wyniku do I kwartału 2016 roku należy przypomnieć, że Grupa zanotowała w roku ubiegłym jednorazowy przychód w wyniku rozliczenia jednorazowej transakcji sprzedaży, w dniu 29 marca 2016 roku przez ERG S.A. akcji w spółce Bioerg S.A, w wyniku czego w pozostałych przychodach operacyjnych rozpoznano jednorazowy przychód w kwocie 981 tys. zł. Oznacza to, że w wyniku netto Grupy Kapitałowej za I kwartał 2016 roku w kwocie 1.885 tys. zł, kwota 981 tys. zł to zysk jednorazowy. Bez uwzględniania jednorazowej transakcji zysk netto Grupy Kapitałowej był więc mniejszy o 981 tys. i wyniósł 904 tys. zł.

Analizując spadek sprzedaży w I kwartale  warto zauważyć, że był on związany z realizowaną strategią zakładającą większą koncentrację na produktach wysokomarżowych oraz ograniczaniu sprzedaży wyrobów niskomarżowych. Dzięki temu ERG zanotował  wzrost marży brutto na produktach foliowych. W pierwszym kwartale 2017 wyniosła ona 3.525 tys. zł przy sprzedaży produktów foliowych wynoszącej 20.514 tys. zł, co oznacza marżę na poziomie 17,2% . W analogicznym okresie roku 2016 marża brutto na produktach foliowych wyniosła 2.863 tys. zł przy sprzedaży produktów foliowych wynoszącej 22.620 tys. zł, a więc marży 12,7%.

Skupiamy się obecnie na działaniach prowadzących do wzrostu marży, a to jest najistotniejsze z punktu widzenia długoterminowego rozwoju firmy. Przychody nie są dla nas priorytetem. Systematyczna poprawa marży wraz ze wzrostem mocy produkcyjnych w kategoriach produktów wysokomarżowych to według nas najważniejsze zadania. W II kwartale rozpoczęły produkcję 2 nowe linie produkcyjne, które zwiększą nasze moce produkcyjne w segmencie wysokomarżowym o 18%. Intensywnie szukamy jednocześnie nowych rynku zbytu, w I kwartale rozpoczęliśmy eksport naszych produktów do Austrii. Te elementy niewątpliwie wpłyną pozytywnie na wypracowywane przez nas wyniki w kolejnych okresach”- powiedział Robert Groborz, prezes Zarządu ERG SA.

W I kwartale 2017 roku sprzedaż na eksport wyniosła ponad 13%. Zgodnie z realizowaną obecnie strategią spółka chce do końca tego roku wygenerować przychody z eksportu na poziomie 20%. Obecnie ERG sprzedaje swoje produkty już do 18 krajów m.in. do Niemiec, Francji, Austrii, Włoch, ale także Rosji, Białorusi, Mołdawii, Serbii czy Uzbekistanu. Spółka eksportuje głównie folię do firm z sektora budowlanego oraz spożywczego.

Warto też zaznaczyć, ze Spółka w I kwartale tego roku otrzymała certyfikat ISO 22000.  Wdrożenie normy ISO 22000 w Spółce, poprzedzone było wielomiesięcznymi przygotowaniami, w tym dostosowaniem procesów produkcyjno-logistycznych do restrykcyjnych wymagań. ERG S.A. od teraz będzie mogła produkować wyroby foliowe, przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Poczta korporacyjna