ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

51,60

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 51,60 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 14 marca 2018 (09:00:00)

21 grudnia 2009

Chcemy kupić OBR Płock, bo to dobra firma

Spółka z Dąbrowy Górniczej bierze udział w przetargu na zakup Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. Pod koniec stycznia 2010 roku Ministerstwo Skarbu Państwa poinformuje o tym, który z inwestorów zostanie dopuszczony do kolejnego etapu sprzedaży 85% akcji OBR. ERG zapewnia, że ma zapewnione finansowanie dla realizacji nie tylko projektu akwizycji, ale i rozwoju wzmocnionej grupy kapitałowej.

OBR Płock to dobra firma. Gdyby ministerstwo pozytywnie zaopiniowało naszą propozycję, jesteśmy w stanie zapewnić dalszy rozwój w dotychczasowych obszarach działalności, oraz otworzyć przed nią nowe i ciekawe rynki - podkreśla Maciej Błasiak, prezes Grupy Kapitałowej ERG SA. - Dostrzegamy możliwość synergii w wielu obszarach działania. Przede wszystkim w wyrobach z tworzyw sztucznych, pracach naukowo-badawczych na rzecz sektorów rafineryjnego i petrochemicznego, a także ochrony środowiska – dodaje Błasiak. Płocki OBR jest jednym z największych producentów benzyny lotniczej w tej części kontynentu. Jest również największym dostawcą kluczowych dla Orlenu dodatków uszlachetniających do paliw i biopaliw. Ośrodek eksportuje produkty na Litwę, do Rumunii, Anglii, Rosji, a także Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Sudanu i Jordanii.

Poczta korporacyjna