ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

47,70

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 47,70 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 16 października 2017 (09:00:00)

14 czerwca 2017

Anulowanie postępowania ofertowego (zapytania 13.04)

Informujemy, że zapytania ofertowe z dnia 13.04.2017 dotyczące zakupu urządzeń będących elementem projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwiających produkcję odchudzonej folii PE" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój PO IR 2014-2020:Kredyt na innowacje technologiczne" Działania 3.2 "Wsparcie wdrożeń wyników B+R" w ramach III Osi Priorytetowej "Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" zostały anulowane z powodu konieczności wprowadzenia zmian w wymaganiach dot. przedmiotu zapytania.

Poczta korporacyjna