ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

58,40

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 58,40 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 6 grudnia 2017 (09:00:00)

14 czerwca 2017

Zapytanie ofertowe - drukarka do folii

Przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące zakupu fabrycznie nowej drukarki do folii z możliwością montażu w linii (1 szt.)

Zakup urządzeń stanowiący przedmiot niniejszego Zapytania jest elementem projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwiających produkcję odchudzonej folii PE" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój PO IR 2014-2020:Kredyt na innowacje technologiczne" Działania 3.2 "Wsparcie wdrożeń wyników B+R" w ramach III Osi Priorytetowej "Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" zostały anulowane z powodu konieczności wprowadzenia zmian w wymaganiach dot. przedmiotu zapytania.

Szczegóły w załączniku.

Pliki do pobrania

Poczta korporacyjna