ERG Spółka Akcyjna

Ostatnie notowanie

51,60

 

 

  • Kurs odniesienia
  • Kurs otwarcia
  • 51,60 zł
  • Brak danych

+ Notowania z dnia 14 marca 2018 (09:00:00)

+ Wszystkie aktualności

12 sierpnia 2010

Przetarg - Plan rozwoju eksportu dla BIOERG S.A.

BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 42 -520 ulica Chemiczna 6 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy BIOERG Spółka Akcyjna. Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:1.    informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;2.    opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;3.    opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;4.    opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;5.    opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;6.    analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;7.    opis celów i strategii eksportowej;8.    rekomendację rozwoju działalności eksportowej;9.    wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;10.    szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;11.    wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej. Oferta powinna być przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres: BIOERG S.A »

20 lipca 2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 42 -520 ulica Chemiczna 6 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy ERG Spółka Akcyjna. Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:1.    informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;2.    opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;3.    opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;4.    opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;5.    opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;6.    analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;7.    opis celów i strategii eksportowej;8.    rekomendację rozwoju działalności eksportowej;9.    wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;10.    szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;11.    wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej. Oferta powinna być przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres: ERG S.A »

- Ostatnie aktualności

Poczta korporacyjna